समपूर्ण वन्दे मातरम् गीत

वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलम् मलयजशीतलाम्
सस्यश्यामलाम् मातरम्
शुभ्रज्योत्स्नपुलकितयामिनिम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनिम्
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्
कोटिकोटिकण्ठकलकलनिनादकराले
कोटीकोटीभुजैधृतैखरकरवाले
के बले मा तुमि अबले
बहूबलधारिणीम् मतरम्
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहु ते तुमि मा शक्ति,हृदये तुमि मा भक्ति
तोमाराइ प्रतिमा कडि मंदिरे मंदिरे,मातरम्
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादयिनी
नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम्
अतुलाम् सुलजाम्
सुफलाम् मातरम्
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भुषिताम्
धरणीम् भरणीम् मातरम्

Advertisements

8 comments so far

 1. kelkar nitesh yashwant on

  please give me meaning of the jan gan man rashtrageet. in marathi lang.

 2. ahmed on

  please give me about jana gana mana auther

 3. Netaji on

  वन्दे मातरम्
  सुजलाम् सुफलम् मलयजशीतलाम्
  सस्यश्यामलाम् मातरम्
  शुभ्रज्योत्स्नपुलकितयामिनिम्
  फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनिम्
  सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
  सुखदाम् वरदाम् मातरम्
  कोटिकोटिकण्ठकलकलनिनादकराले
  कोटीकोटीभुजैधृतैखरकरवाले
  के बले मा तुमि अबले
  बहूबलधारिणीम् मतरम्
  तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म
  त्वं हि प्राणाः शरीरे
  बाहु ते तुमि मा शक्ति,हृदये तुमि मा भक्ति
  तोमाराइ प्रतिमा कडि मंदिरे मंदिरे,मातरम्
  त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
  कमला कमलदलविहारिणी
  वाणी विद्यादयिनी
  नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम्
  अतुलाम् सुलजाम्
  सुफलाम् मातरम्
  श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भुषिताम्
  धरणीम् भरणीम् मातरम्

 4. bhairawi on

  सस्य-shasya कोटिकोटि-saptakoti कोटिकोटि-dwisaptakoti के बले मा
  तुमि अबले-abola kano ma ato bole कडि-godi वाणी विद्यादयिनी mataram
  सुलजाम्-sujalam

 5. shivprasad sharanagat on

  very excillent

 6. गुलराज on

  वन्दे मातरम्।

 7. alka atri on

  jai hind jai bharat
  bharat mata ke jai


एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s

%d bloggers like this: